Over TDC

Samenwerking en innovatie

Voordelen

Partners

Samenwerking en innovatie

TDC is een samenwerkings- en innovatieplatform dat als belangrijkste doelstelling heeft technisch optimale en integrale dakconstructies te realiseren. Dat kan alleen met leveranciers van A-merken aan boord. Autonome leveranciers die complementair zijn, innovatief en over een ruime expertise en ervaring beschikken.

Samenwerking met alle partijen uit de bouwkolom en betrokkenheid bij alle fases van het bouwproces zijn voorwaarden voor het beste eindresultaat: dakconstructies die duurzaam zijn, waterdicht, stormvast en uitstekende isolatiewaarden hebben. Maar dat niet alleen. Opdrachtgevers architecten en verwerkers kunnen altijd een beroep doen op TDC. Advisering behoort tot de kerntaken van TDC. Niet alleen over technische aspecten van de dakconstructies, maar ook over de steeds strenger worden regelgeving met betrekking tot Arbo, veiligheid én energieprestaties.

TotaalDakConcept biedt daarnaast een uitstekende bestekservice, waar architecten en opdrachtgevers vrij over kunnen beschikken. Samenwerken met TDC betekent hogere kwaliteit, voortdurende bewaking van het bouwproces, snellere bouwtijd en een langere technische en economische levensduur. De voortrekkersrol die TDC hierin inneemt is een beter alternatief voor het ondoorzichtige aanbod van goedkope materialen en kwalitatief minder goede verwerking.